Kosár

A kosár üres.

Keresés a könyvek között

Kategóriák

ÁSZF és Adatvédelem

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Elektronikus kereskedelem (webshop)

Hatályos: 2017.05.17-től. Az oxford-szeged.hu online áruházat a Firstbook Bt. (Továbbiakban: Firstbook Bt.) Székhelye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34., Képviselője: Mészáros István Gyula, Adóigazgatási azonosítószám: 21988462-2-06, Cégjegyzékszám: 06-06-014631, (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti. A kapcsolattartás elektronikus levelezési címe: Email ügyfélszolgálat: info@oxford-szeged.hu

 

1. Általános tudnivalók

Szolgáltató online áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF-ben meghatározott módon. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

A Firstbook Bt. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Firstbook Bt. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt cégünk nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

Fogyasztói panaszügyintézés : info@oxford-szeged.hu címen történik. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 14 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a fenti eljárásban nem sikerül panaszát rendezni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a értelmében az ügyfélnek fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületeknél a Társasággal szemben eljárást kezdeményezni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez. A békéltető testületekről, az eljárás menetéről, a hatáskörükbe tartozó ügyekről, az elérhetőségükről az alábbi linkre kattintva kap tájékoztatást: www.bekeltetes.hu

 2. Megrendelés (a Webáruház-szolgáltatás területi hatálya)

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Firstbook Bt. azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges. Ennek értelmében a szerződéskötés lehetséges nyelve magyar.

A rendelés leadásához a Firstbook Bt. internetes felületén történő regisztráció szükséges (vásárló, megrendelő)

3. A regisztrációhoz szükséges adatok

 • FELHASZNÁLÓI ADATOK
 • E-mail cím (felhasználói belépéshez)
 • Jelszó

4. Rendeléshez szükséges további adatok

 • Szállítási cím
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám
 • Számlázási cím
 • Cég neve
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám

5. A Firstbook Bt. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi

A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Firstbook Bt.-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Firstbook Bt. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Firstbook Bt. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

 • Egyedi azonosító
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Név módosítása
 • Egyedi azonosító
 • A regisztráció törlését a vásárló a info@oxford-szeged.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

 7. Szerződés létrejötte, regisztráció, megrendelés

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Firstbook Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja.

A megrendelések feldolgozása akként történik, hogy a 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Firstbook Bt. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk

A Firstbook Bt. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Firstbook Bt. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

Készpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja. Amennyiben a futárszolgálat átvette a Firstbook Bt.-től a kiszállításra kerülő termékeket, akkor ezzel a jogával a kézbesítéskor élhet.

8. Rendelés menete

Vásárló a Webáruház-regisztráció során a vásárlói adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével.

A megvásárolni kívánt terméket vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül, szabadon válogatva, azokat kosarába helyezheti.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A “törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja.

9. Fizetési feltételek

9.1. A vásárló a vásárolt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékének teljesítését az alábbi módokon oldhatja meg:

 • A futárnak az áru átvételekor készpénzben.
 • A Firstbook Bt. bankszámlájára való közvetlen átutalással szállítás előtt.
 • Személyes átvétel esetén a Firstbook Bt.-nek készpénzben.

A Firstbook Bt. minden esetben a fizetési módnak megfelelő számlát állít ki. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

9.2. Készpénzes fizetés, pénzmosás megelőzése

2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 38.§(3a) értelmében a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály Szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítéskor.

10. Szállítás

10.1. Szállítást végző partnerünk

A DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szállító) áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a „Rendelési információk” link alatt megtekinthető árakon.

10.2. Szállítási feltételek

A DPD munkatársa munkaidőben, 8 és 16 óra között kézbesíti a küldeményt. A kiszállítást megelőzően a kiszállítás tényéről a DPD sms-ben értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, a kézbesítő értesítőt hagy a csomag kézbesítéséről. A szállítás közben keletkezett sérülésekért a Szállító felel, a sérülten érkezett terméket kicseréljük. Az átvételkor a látható sérüléseket azonnal jelezni kell a Szállítónak. A sérülésről a Szállító jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy az átvétel igazolását szolgáló bizonylaton azt fel kell tüntetni a Szállító aláírásával együtt.

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.  Amennyiben a termékek átadása a második alkalommal sem valósul meg, a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és az áru visszaérkezését követően törli.

A Megrendelő a csomag tartalmát az átvételkor köteles a futár jelenlétében leellenőrizni, s kifogásait a futár részére jegyezni, azokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A terméknek a futártól való átvételét követően, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A Megrendelő a szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (pl. nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a megrendelés nem teljesítése miatt, ha a Megrendelő által megadott szállítási cím nem megfelelő vagy hiányos. Ha a megadott cím helytelen vagy hiányos, a megrendelt terméket visszaszállítják a Szolgáltató részére. A visszaszállítás költsége a Megrendelőt terheli, mely költséget hozzáadjuk a Megrendelő rendeléséhez. Ez a költség akkor is a Megrendelőt terheli, ha az eredeti szállítás ingyenes volt. A cím javítása utáni újra szállítás díja is a Megrendelőt terheli.

10.3. Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

11. A vásárló jogai és kötelezettségei

11.1. Elállás joga, módja

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a az adásvételre irányuló szerződés esetén a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból, szállításból vagy tárolásból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben a visszahozott áruról vélelmezzük, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Firstbook Bt. követelheti a megrendelőtől. Felek a csomag károsodásának bizonyításaként kölcsönösen elfogadják az Eladó által, az áru felbontásakor készített video felvételt.

11.2. Kivonat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből:

„9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4)15 Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.”

 11.3. Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban.

Postai úton történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe. Amennyiben Vásárló ily módon jelzi elállási szándékát, köteles ajánlott küldeményként feladni a jelzését, hogy igazolni tudja a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket Vásárló postai úton vagy futárszolgálat segítségéve juttathatja vissza Szolgáltató címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni! Vásárló kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen csomagolásból, tárolásból vagy szállításból eredő károknak megtérítése nem Eladót terheli. A visszaküldött áru Szolgáltatóhoz történt beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék vizsgálata.

A termék visszaérkezését követő harminc naptári napon belül, amennyiben az nem sérült, a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

11.4. A jogviszony megszűnése

A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. A vásárló bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció, és egyik fél részéről sem áll fenn követelés. Ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük a regisztrációjának törlésével.

A Firstbook Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló által a Szolgáltató érdekeit sértő magatartása esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

11.5. a Firstbook Bt. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal.

 

12. Garancia, reklamáció

 

Termékeink minőségére a jogszabályok szerinti mértékű garanciát vállalunk.

Ha a termék bizonyítottan hibás, arra a Firstbook Bt. természetesen, visszafizetést, vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.

Megrendelő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni az Eladóhoz. A reklamációt az Eladó köteles 3 napon belül megvizsgálni, az eredményéről és a további teendőkről írásban értesíteni a Megrendelőt.

 

13. Adatfelhasználási szabályzat

 

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Firstbook Bt. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

 

13.1. Adatkezelés célja: 

 

A Firstbook Bt. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

A Weboldal használata során technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból (pl.: IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az adatkezelő kizárólag jogilag indokolt, és alátámasztott esetben, és kizárólag a feladatkörükben eljáró hatóságok részére adja ki. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a Megrendelő nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, úgy azt letilthatja a böngészője beállításaiban, valamint a Megrendelő a cookie-t utólag is törölheti számítógépéről. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A Weboldalon keresztül leadott megrendelésről készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli jogszabályokban meghatározott időszakra.

Az adatkezelő különleges személyes adatot nem kér, és nem kezel semmilyen esetben sem.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja: az adatokat a Megrendelő önkéntes elhatározása alapján adja meg a Weboldalon keresztül a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele érdekében. Az adatkezelő az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében rögzíti és kezeli és azok közül kizárólag a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat továbbítja az igénybe vett futárszolgálat részére. Az igénybe vett futárszolgálat adatai: (DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.; cg. száma: 01-09-888141)

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az érintett az adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben az adatkezelő az érintett adatait törli. Az adatok törlése azonban azt eredményezheti, hogy az érintett, mint Megrendelő egyes megrendelései nem kerülhetnek teljesítésre, illetve az értintett a Weboldal szolgáltatásait nem tudja igénybe venni.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatait mindaddig kezeli, amíg azok törlését az érintett nem kéri. Amennyiben az érintett az adatai, vagy regisztrációjának törlését kéri, az adatkezelő ezt a kérelem beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül teljesíti.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az érintett személyes adatait, vagy regisztrációját az érintettől származó külön kérés nélkül is, az adatkezelő önállóan meghozott döntése alapján is törölje, illetve, hogy megtagadja az érintett regisztrációjának elfogadását, vagy megrendelésének teljesítését.

13.2. Az adatkezelés időtartama: 

 

A Firstbook Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

 

13.3. Az adatkezelési cél megszűnése

 

A Firstbook Bt. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

 

13.4. Az adatok nyilvántartása

 

A Firstbook Bt., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

 

13.5. Személyes adatok és harmadik fél

 

A Firstbook Bt. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a Firstbook Bt. esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a Firstbook Bt. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

13.6. Betekintés az adatokba

 

A Firstbook Bt. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Firstbook Bt. nyilvántartásában módosítja.

 

13.7. Jogellenes magatartás vélelme

 

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Firstbook Bt., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

 

13.8. Egyéb rendelkezések

 

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

14. Egyéb feltételek

 

A termékekről, illetve szolgáltatóról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, bejegyzések törlésére.

 

15. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 17.

Firstbook Bt

 

 

Firstbook Bt. - 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.
Copyright 2018. Minden jog fenntartva.